YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 19 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 19 sách GK Hóa lớp 9

Hãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, CuO, KOH, C6H12O6 (glucozơ), dung dịch H2SO4loãng, H2SO4 đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng:

a) Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất chung của axit.

b) H2SO4 đặc có những tính chất hóa học riêng.

Viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 5

a) Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa học chung của axit. Làm những thí nghiệm:

H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

b) H2SO4 đặc có những tính chất hóa học riêng. Làm những thí nghiệm:

2H2SO4(đặc) + Cu  CuSO4 + SO2 + 2H2O

C6H12O6  6H2O + 6C (xt: H2SO4 đặc)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 19 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

YOMEDIA