ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính khối lượng muối tạo thành và lượng chất còn dư

Cho 10,2g Al2O3 tác dụng với 400g dd HCL 9,125%

a) tính khối lượng muối tạo thành và lượng chất còn dư

b) tính nồng độ % các chất trong dd sau phản ứng

  bởi Hoai Hoai 05/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O (1)

  nAl2O3=0,1(mol)

  nHCl=1(mol)

  Từ 1:

  nHCl=6nAl2O3=0,6(mol)<1 nên sau PƯ còn 0,4 mol HCl dư

  nAlCl3=2nAl2O3=0,2(mol)

  mAlCl3=133,5.0,2=26,7(g)

  mHCl dư=0,4.36,5=14,6(g)

  C% dd AlCl3=\(\dfrac{26,7}{400+10,2}.100\%=6,51\%\)

  C% dd HCl dư=\(\dfrac{14,6}{410,2}.100\%=3,56\%\)

    bởi Nguyen Nhung 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA