YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9

Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính khối lượng dung dịch NaOH cần dùng.

c) Nếu trung hoà dung dịch axit sunfuric trên bằng dung dịch KOH 5,6%, có khối lượng riêng là 1,045 g/ml, thì cần bao nhiêu ml dung dịch KOH ?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.7

a) Phương trình hoá học:

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

b) Tìm khối lượng dung dịch NaOH:

- Số mol H2SO4 tham gia phản ứng : 1x20/1000 = 0,02 mol

- Số mol NaOH tham gia phản ứng .

nNaOH = 2nH2SO4 = 0,02.2 = 0,04 mol

- Khối lượng NaOH tham gia phản ứng : mNaOH = 0,04.40 = 1,6 (gam).

- Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng :

mddNaOH = 1,6x100/20 = 8 gam

c) Tìm thể tích dung dịch KOH

- Phương trình hoá học:

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

- Số mol KOH tham gia phản ứng :

nKOH = 2nH2SO4 = 0,02.2 = 0,04 mol

- Khối lượng KOH tham gia phản ứng : mKOH = 0,04.56 = 2,24 (gam)

- Khối lượng dung dịch KOH cần dùng :

mddKOH = 2,24x100/5,6 = 40 gam

- Thể tích dung dịch KOH cần dùng:

VddKOH = 40 : 1,045 ≈ 38,278 ml

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Hoa Lan

  *Hòa tan hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M.

  a) Viết các phương trình hóa học.

  b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Anh Trần

  Hòa tan 4g NaOH vào 200ml H2O tạo thành dung dịch A. Tính C% dung dịch A. Trung hòa hoàn toàn dung dịch A bằng 200 ml dung dịch H2SO4 nồng độ x. Tính x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  cho 11 g dung dich \(H_2SO_420\%\) tac dung voi 400g dung dich Ba\(Cl_25,2\%\)
  tinh Ba\(SO_4\)?

  tinh C% dung dich sau PU khong ke ket tua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  cho các chất sau: Mg KOH K2CO3 Cu Fe3O4 ZnO C hãy viết các pthh xảy ra khi cho các chất trên lần lược tác dụng với H2SO4loãng H2SO4đặc,nóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  trong công nghiệp điều chế H2SO4 từ FeS2 theo sơ đồ sau
  FeS2-->SO2-->SO3-->H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Có 2 dung dịch H2SO4 là a và b

  Nếu 2 dung dịch A và B được trộn lẫn theo tỉ lện khối lượng 7:3 thì thu được dung dịch C có nồng độ 29%. tính nồng độ % của dung dịch A và dung dịch B. biết rằng nồng độ dung dịch B bằng 2,5 lần nồng độ dung dịch A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  cho 8 gam CuO t/Dung vừa đủ vs đ H2SO4 9,8%

  a. tính khối lượng đ H2SO4 9,8%

  b. tính nồng độ phần trăm của muối thu đc sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  hòa tan hỗn hợp gồm Al và Fe vào ddH2SO4 ( loãng , dư) thu đc ddX . Cho dd NaOH vào ddX thu đc kết tủa Y . Nung Y trong không khí d9e611n khối lượng không thay đổi , thu đc chất rắn Z . Viết các phản ứng xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  1. Trung hòa 50ml HCl bằng 180ml NaOH 2M

  a) Tính CM của dung dịch HCl

  b) Tính CM dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Trung hòa 200g dd H2SO4 4, 9% bằng dd KOH 2M có khối lượng riêng là 1.12g/ml . Tính :

  a)Thể tích dd KOH cần dùng cho phản ứng trên ?

  b)Khối lượng muối tạo thành ? Khối lượng của dd KOH đã phản ứng?

  c)Nồng độ % của muối trong dd muối tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam hợp chất hữu cơ B ( chỉ chứa C, H, O ). Dẫn toàn bộ hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 dung dịch KOH dư thấy khối lương bình 1 tăng 5,4 gam bình 2 tăng 8,8 gam

  a. Tìm công thức phân tử của B, biết MB = 62

  b. Nếu thau đổi thứ tự các bình thì khối lượng các bình tăng bao nhiêu gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  a.Cho 6,72l khí CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 7,4g Ca(OH)2. Tính khối lượng sản phẩm và khối lượng chất dư sau phản ứng.

  b. Biện luận các muối có thể xảy ra khi cho P2O5 tác dụng với dd NaOH
  ( Gợi ý các trường hợp T < 2 ; T = 2 ; 2<T<4 ; T = 4 ; 4 < T ; 4<T<6 ; T = 6 ; T > 6)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1/ Cho dung dịch A gồm HCL và H2SO4 để trung hòa 50ml dung dịch A cần 200ml NaOH 0.2M .Sau phản ứng thu được 2.59g muối .Tính C% các chất dung dịch trong A

  2/Cho 307g dung dịch Na2CO3 tác dụng với 365g dung dịch HCl a% . Sau phản ứng thu được muối clorua có nồng độ 9 % .Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  mọi người ơi giúp mình bài này với ạ
  Tính số mol của:
  a) 30g dung dịch H2SO4 4,9%
  b) 200ml HCL 0,5M
  c) 500 ml HNO3 32%(d=1.2g/mol)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá
  b)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Trộn V1 lít dd HCl 0,6M với V2 lít NaOH 0,4M thu được 0,6 lít dd A. Tính V1 , V2 biết 0,6 lít dd A có thể hòa tan hết 1,02 gam Al2O3. Coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA