RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính x và %khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Bài 1: Hoàn thành các PTHH sau:

1. Al+HNO3−−−>NO+..............

2. Al+HNO3−−−>NO2+.............

3. Al+HNO3−−−>N2O+..............

4. Al+HNO3−−−>NH3+.............

(Sau dấu ... có thể có nhiều chất khác nhau)

Bài 2: Cho 11g hỗn hợp Al và Fe phản ứng vừa đủ 500ml dd HCl.xM. Sau phản ứng người ta thấy thoát ra 8,96l H2. Tính x và %khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Bài 3: Cho 25g hỗn hợp Fe và Zn hòa tan trong 800 ml dd HCl.0.95M. Tính thể tích khí H2 thoát ra

  bởi My Le 05/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • nH2 = 0,4 mol

  Đặt nAl = x (mol); nFe = y (mol); ( x, y > 0 )

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2 (1)

  x........3x...........................1,5x

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2 (2)

  y........2y........................y

  Từ (1)(2) ta có hệ pt

  \(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=11\\1,5x+y=0,4\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) %Al = \(\dfrac{0,2.27.100}{11}\) \(\approx\) 49,1%

  \(\Rightarrow\) %Fe = \(\dfrac{0,1.56.100}{11}\) \(\approx\) 50,9%

  \(\Rightarrow\) nHCl = ( 3.0,2 ) + ( 0,1. 2 ) = 0,8 (mol)

  \(\Rightarrow\) x = \(\dfrac{0,8}{0,5}\) = 1,6 (M)

    bởi Nguyễn Trần Trúc Viên 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA