RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7 trang 19 SGK Hóa học 9

Giải bài 7 tr 19 sách GK Hóa lớp 9

Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

c) Hãy tính khối lượng dung dịch H2SO4 có nồng độ 20 % để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp các oxit trên.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

nHCl = 0,3 mol

Đặt x và y lần lượt là số mol CuO và ZnO trong hỗn hợp.

a) Phương trình hóa học xảy ra:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

x→        2x

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

y →      2y

b) Tình thành phần hỗn hợp, dựa vào phương trình hóa học (1), (2) và dữ kiện đề bài cho ta có hệ phương trình đại số:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{2x + 2y = 0,3}\\
{80x + 81y = 12,1}
\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,05}\\
{y = 0,1}
\end{array}} \right.\)

Phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là:

\(\\ \%m_{CuO }= \frac{0,05 . 80 . 100\%}{ 12,1 }= 33 \ \% \\ và \\ \%m_{ZnO} = 100 \% - 33 \% = 67 \ \%\)

c) Khối lượng H2SO4 cần dùng:

mH2SO4 = 98.(x + y) = 98.(0,05 + 0,1) = 14,7g

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần dùng:

\(m_{H_{2}SO_{4}} = \frac{14,7 .100 }{20} = 73,5 \ g\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 19 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Trà Giang

  CaO + H3 PO4 -----→ Ca3 (PO4)3+ H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  con cai

  Cho 4g magie ô xít tác dụng với dung dịch chứa HCL 2M

  a.viết ptpu xảy ra

  b.tính khối lượng muối tạo thành

  c.tính thể tích dung dịch hcl cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho dung dịch HCL 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hôn hợp A gồm FE , FeO , FeCO3 . Thấy thoát ra một hồn hợp khí có tỉ khối đối với H2 và tạo ra 31,75 gam muối clorua.

  a) Tính thể tích dung dịch HCL đã dùng

  b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  thể tích dd HCL 0.5M cần dùng để trung hòa 80ml dd NaOH 1M là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  Bằng phương Pháp hoá học trình bày cách nhận biết từng chất trong mỗi cặp chất sau:

  a. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch HCl

  b . Dung dịch H2SO4 và dung dịch HCl

  Viết phương trình hoá học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  10 cho 1 mol phân tử hcl có 1 mol nguyên tử cl vậy trong 100g dd hcl 36,5 % có bao nhiêu g nguyên tử clorua
  A 71G
  B 3,55G
  C 35,5G
  D A,B,C đều sai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Chi 300ml dd HCl 3M tác dụng hoàn toàn với 16,2g hỗn hợp gồm MgO và Al2O3. Viết PTHH và tính thành phần % của mỗi oxit tong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Từ 1 tấn quặng pirit chứa 90% FeS2 có thể điều chế H2SO4 đậm đặc 98%(D= 1,84 g/ml) biết hiệu suất trong quá trình điều chế là 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Khi cho a (g) dung dịch H2SO4 có nồng độ A% tác dụng với 1 lượng hỗn hợp 2 Kl Na và Mg (cùng dư) thì mH2=0.05a (g).Tính A%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Câu 1: Axit H2SO4 loãng pứ với tất cả các chất nào dưới đây.
  a. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2
  b. NaOH, CuO, Ag, Zn.
  c. Mg(OH)2, HgO, K2SO4, NaCl
  d. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2
  Câu 2: Cho các chất Na2O, CaO, H2O, CuCl2, FeCl3. điều chế các.
  a. Dd bazơ (bazơ tan)
  b. Các bazơ không tan.
  Câu 3. Viết ptpứ của
  a. Magiê oxit (MgO) và axit nitric (HNO3).
  b. Nhôm oxit (Al2O3) và axit sunfuric (H2SO4)
  c. Sắt (Fe) và axit clohidric (HCl)
  d. Kẽm (Zn) và axit sunfuric loãng.

  Câu 4: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho.
  a. Kẽm (Zn) vào dd đồng sunfat (CuSO4)
  b. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)
  c. Kẽm (Zn) vào dd magiê clorua (MgCl2)
  d. Nhôm (Al) vào dd đồng sunfat (CuSO4)
  viết ptpứ xảy ra.

  Câu 5: Ngâm đinh sắt trong dd dồng II sunfat (CuSO4). Hiện tượng gì xảy ra.
  a. Không xuất hiện tượng.
  b. Xuất hiện đồng màu đỏ bám trên đinh, đinh Fe không bị tan.
  c. Xuất hiện đồng màu đỏ bám trên đinh, đinh Fe bị tan 1 phần, màu xanh của dd nhạt dần.
  d. Không có Cu bám trên đinh Fe, chỉ 1 phần đinh bị tan.
  Giải thích, viết phương trình.

  Câu 6: Cho 10.4 g hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 1.5 M => dung dịch A
  a) Tính V của H2
  b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X
  c) Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A => kết tủa B . Nung B trong điều kiện ko có không khí thành chất rắn D . tính m của D

  Câu 7: trong 4 ống nghiệm có đựng riêng biệt dung dịch loãng trong suốt 4 chất .Biết rằng :
  - Trong các dung dịch này có một axit không bay hơi , ba dung dịch còn lại là muối magie , muối bari , muối natri
  - Có 3 gốc axit là -Cl, =SO4 và =CO3; mỗi gốc axit trên có trong thành phần ít nhất của một chất
  a, cho biết tên từng chất tan có chứa trong mỗi dung dịch trên
  b, chỉ dùng các ống nghiệm , không có dụng cụ và hóa chất khác , nhận biết các dung dịch trên

  Câu 8: Hòa tan 8g hỗn hợp Fe, Mg cần vừa đủ 200ml dung dịch aM. Sau phản ứng thu được 4,48l H2(đktc)
  a, Tính a?
  b, Tính nồng độ phần trăm các chất trong hỗn hợp ban đầu.
  Câu 9: Cho 10g hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,12l H2 đktc. Xác định mFe, mCu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  1.Từ 1 tấn quặng pirit chứa 80% FeS2 có thể điều chế được bao nhiêu tấn H2SO4 có nồng độ 60%.Biết sự hao hụt trong sản xuất là 5%

  2.có 24,8g hh Cu và CuO tác dụng vừa đủ với 3,36 lít CO(đktc)

  a.Viết PTHH

  b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hh đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Hòa tan 7,2g FEO bằng 100g dung dịch HCL 10,95% tính khối lượng dung dịch muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  cho 300g dung dịch HCl7,3% tác dụng với 2,7gAl.

  a) Tính m chất dư

  b) tính VH2 (đktc)

  c)tính C% dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Viết các PTHH điều chế các chất: HCl; H2SO4; HNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  trung hòa dd ca(oh)2 37% bằng dd h2so4 vừa đủ thu được dd muối có nồng độ 35,5%. tính nồng độ % dd h2so4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Cho phản ứng sau

  8Al+30HNO3 ---> 8Al(NO3)3 + 3X + 9H2O

  CTHH của X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA