RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4.1 trang 6 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.1 trang 6 SBT Hóa học 9

Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các chất trong dãy:

A. CuO, BaCl2, NaCl, FeCO3

B. Cu, Cu(OH)2, Na2CO3, KCl

C. Fe, ZnO, MgCl2, NaOH

D. Mg, BaCl2, K2CO3, Al2O3

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.1

H2SO4 loãng không phản ứng với NaCl, Cu, KCl và MgCl2

H2SO4 + Mg → MgSO4 + H2

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

H2SO4 + K2CO3 → K2SO4 + CO2 + H2O

3H2SO4 + Al2O3 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 6 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA