YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.4

Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch màu xanh lam là CuO.

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

                      xanh lam

- Chất rắn tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo nhiều bọt khí là Na2CO3.

Na2CO+ H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓+ 2H2O

                           trắng

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
 • Aser Aser

  Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng elctron:

  b) Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + N2 + NH4NO3 + H2O

  (biết tỉ lệ mol của N2O : N2 : NH4NO3 là 1 : 1 : 1)

  c) Fe3O4 + HNO3 → NxOy + ...

  d) Al + NaNO3 + NaOH + H2O → NaAlO2 + NH3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hi hi

  Hòa tan 6g kim loại có hóa trị 2 vào dung dịch HCl 2M thu được 3,36 lít khí (đktc)

  a) Xác định tên kim loại R.

  b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết dùng dư 20% so với phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho 8,1g ZnO tác dụng vói dung dịch H2SO4 9,8%

  a Viết PTHH xảy ra

  b Tính khối lượng H2SO4 phản ứng

  c Tính nồng độ phần trăm của sản phẩm của sản phẩm tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho 4g MgO tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8%(vừa đủ)

  a Viết PTHH xảy ra

  b Tính khối lượng H2SO4 phản ứng

  c Tính nồng độ phần trăm của sản phẩm của sản phẩm tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Dung dịch A chứa đồng thời 2 axit : HCl và H2SO4. Để trung hòa 40ml dung dịch A cần dùng vừa hết 60ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau khi trung hòa thu đc 3,76g muối khan. Xác định nồng độ mol/lít của từng axit trong dd A.

  Kết quả: 1M-0.25M

  Cho mình hỏi CÁCH LÀM với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cân trộn bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 2,5M với 450ml dung dịch H2SO4 0,5M để được dung dịch H2SO4 1M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  hòa tan hoàn toàn 12,42gam Al bằng dd HNO3 Loãng dư , thu dượcX và 1.344 lít hh khý Y gồm N và N2O. Tỉ khối Y so với H2 là 18 . Cô cạn dd X Thu được m gam chất rắn khan . Tính giá trị của m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  xac định nồng độ % dd khi trộn 2 dm3 dd HNO3 10% (D=1.054g/ml) với 4dm3 dd HNO3 24% (D= 1.140g/ml) bằng phương pháp đường chéo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Hòa tan hoàn toàn 9.6 kim loại R trong dd H2SO4 đặc nóng . Sau pư thu đk 3.36l SO2(đktc). Tìm r

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Từ 10 tấn quặng pirit chứa 60% lưu huỳnh, sản xuất được 16 tấn H2SO4. Tính:

  a) Hiệu suất của quá trình phản ứng.

  b) Từ lượng axit này có thể pha chế được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 20% ?

  Xin giúp với ạ. Cảm ơn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Cho 1,6 gam đồng(II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

  a) Viết phương trình hóa học.

  b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Bài 5 : Cần dùng bao nhiêu lít H2SO4 có D = 1,84 (g/ml) và bao nhiêu lít nước cất để pha thành 10 lít dd H2SO4 có D = 1,28 (g/ml) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Có 16ml dung dịch Hcl nồng độ x(mol/l)- dung dịch A, người ta thêm nuwowcsvaof dung dịch axit trên cho đến khi được 200ml thì thu được dung dịch mới có nồng độ 0.1M.

  a) Tính x

  b) Lấy 10ml dung dịch A cho tác dụng với 15ml dung dịch KOH 0.85M thì thu được dung dịch B,tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch B

  Giải chi tiết hộ mk.Mơn........<3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  CaO + H3 PO4 -----→ Ca3 (PO4)3+ H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Cho 4g magie ô xít tác dụng với dung dịch chứa HCL 2M

  a.viết ptpu xảy ra

  b.tính khối lượng muối tạo thành

  c.tính thể tích dung dịch hcl cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Cho dung dịch HCL 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hôn hợp A gồm FE , FeO , FeCO3 . Thấy thoát ra một hồn hợp khí có tỉ khối đối với H2 và tạo ra 31,75 gam muối clorua.

  a) Tính thể tích dung dịch HCL đã dùng

  b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA