RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9

Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.4

Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo thành dung dịch màu xanh lam là CuO.

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

                      xanh lam

- Chất rắn tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo nhiều bọt khí là Na2CO3.

Na2CO+ H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

- Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 tạo kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓+ 2H2O

                           trắng

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.4 trang 7 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

YOMEDIA