RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính C% của dd H2SO4 ban đầu biết rằng H2SO4 dư 10% so với lượng phản ứng

Cho 5,1 gam hỗn hợp Al và Mg vào 200 gam dd H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít khi H2(đktc) và dd X

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hôn hợp ban đầu

b) Tính C% của dd H2SO4 ban đầu biết rằng H2SO4 dư 10% so với lượng phản ứng

c) Tính C% các chất trong dd X

help me!!!

  bởi Tran Chau 15/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • goi x la so mol cua Al

  y la so mol cua Mg

  2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2 de: x \(\rightarrow\) 1,5x \(\rightarrow\) 0,5x \(\rightarrow\) 1,5x

  Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

  de: y \(\rightarrow\) y \(\rightarrow\) y \(\rightarrow\) y

  \(n_{H_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  Ta co: 27x + 24y = 5,1

  1,5x + y = 0,25

  => x = y = 0,1

  a, \(m_{Al}=0,1.27=2,7g\)

  mMg = 5,1 - 2,7 = 2,4g

  b, \(m_{H_2SO_4}=98.0,1.\left(1,5+1\right)=24,5g\)

  \(C\%_{H_2SO_4\left(dpu\right)}=\dfrac{24,5}{200}.100\%=12,25\%\)

  \(C\%_{H_2SO_4\left(bd\right)}=12,25+10=22,25\%\)

  c, mdd = 200+ 5,1 - 0,25.2 = 204,6g

  \(m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=342.0,5.0,1=17,1g\)

  \(m_{MgSO_4}=120.0,1=12g\)

  \(C\%_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{17,1}{204,6}.100\%\approx8,36\%\)

  \(C\%_{MgSO_4}=\dfrac{12}{204,6}.100\%\approx5,87\%\)

  câu b mk k chắc lắm hihi

    bởi Kang Yeon Yi 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA