ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Which sentence is not true?

  • A. 
   If you can't remember things, you have no memory.
  • B. 
   Recognition and recall are the two kinds of memory.
  • C. 
   Total recall is remembering something in its entirely.
  • D. 
   A person can remember anything better if he has a strong reason for doing it.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10220

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA