ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Jane has not rarely missed, a party since she was fifteen years old.

  • A. 
   not rarely
  • B. 
   party
  • C. 
   since
  • D. 
   was
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  not rarely --> rarely
   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10213

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA