ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  His teacher encouraged him taking part in the international pIano competition.

  • A. 
   encouraged
  • B. 
   taking
  • C. 
   the international
  • D. 
   competition

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  taking ---> to take
   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10212

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA