ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  This article as a whole tells us about ________.

  • A. 
   people who can remember whole pages
  • B. 
   people who can't remember names
  • C. 
   our memory and how to improve it
  • D. 
   recognition and recall

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10217

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA