ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So far this term, the students in writing class have learned how to write thesis statements, organize their material, and summarizing their conclusion.

  • A. 
   have learned
  • B. 
   to write
  • C. 
   organize
    
  • D. 
   summarizing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  summarizing ---> summarize
   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10215

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA