RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Choose the word or phrase (a, b, c or d) that best fits the blank space in each sentence.

  Câu hỏi:

  He seemed ________ a friendship to Joe.

  • A. 
   beginning
  • B. 
   being begun
  • C. 
   to be begun
  • D. 
   to have begun

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10201

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA