ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  One way to improve our memory is ________.

  • A. 
   to ask other people to repeat something you want to remember.
  • B. 
   to have a camera with you all the time
  • C. 
   to concentrate on what you hear or read
  • D. 
   to learn everything by heart

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10219

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA