ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  A person with photographic memory is ________.

  • A. 
   can only remember things if he looks at a photograph
  • B. 
   can remember every detail of what he sees or hears
  • C. 
   can be found in mental hospitals
  • D. 
   brings his camera everywhere he goes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10218

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA