RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  The party starts at 8 o'clock so I'll ________ at 7.45.

  • A. 
   look for you
  • B. 
   bring you along
  • C. 
   pick up up
    
  • D. 
   take you out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10207

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA