ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

  Câu hỏi:

  If one is invited out to a dinner, it is perfect proper to go either with or without a gift.

  • A. 
   out
  • B. 
   perfect
  • C. 
   go
  • D. 
   or
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  perfect --> perfectly
   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10211

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA