OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế gồm:

  • A. 
   Cung cấp phương tiện di chuyển, sức kéo.
  • B. 
   Cung cấp lương thực, thực phẩm.
  • C. 
   Sản xuất vắc-xin.
  • D. 
   Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140600

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON