OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thức ăn vật nuôi có chất độc hại, khó tiêu được chế biến bằng phương pháp:

  • A. 
    Phương pháp nghiền nhỏ      
  • B. 
   Phương pháp xử lý nhiệt
  • C. 
   Phương pháp đường hóa     
  • D. 
   Phương pháp cắt ngắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140591

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON