OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về:

  • A. 
   Các loại vật nuôi.
  • B. 
   Quy mô chăn nuôi.
  • C. 
   Thức ăn chăn nuôi.
  • D. 
   Cả A và B đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140608

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF