OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?

  • A. 
   Lợn.
  • B. 
   Chuột.
  • C. 
   Tinh tinh.
  • D. 
   Gà.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140601

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON