OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có mấy nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta?

  • A. 
   2
  • B. 
   3
  • C. 
   4
  • D. 
   5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta bao gồm:

  - Phát triển chăn nuôi toàn diện.

  - Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

  - Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140607

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON