OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo hình thức:

  • A. 
   Theo địa lý.
  • B. 
   Theo hình thái, ngoại hình.
  • C. 
   Theo mức độ hoàn thiện của giống.
  • D. 
   Theo hướng sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140614

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON