OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhổ bỏ một số cây yếu, cây bị sâu bệnh nhằm:

  • A. 
   Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng   
  • B. 
   Chống ngã đổ cây
  • C. 
   Đảm bảo mật độ khoảng cách cây trồng       
  • D. 
   Diệt trừ sâu bệnh hại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140587

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON