OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các chất trong thức ăn vật nuôi được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu là :

  • A. 
   Gluxit và Lipit      
  • B. 
    Vitamin và Gluxit
  • C. 
    Protein và nước          
  • D. 
    Nước và Vitamin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 140588

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON