ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây đời con có tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình? 

  • A. 
   Trội hoàn toàn
  • B. 
   Phân li độc lập
  • C. 
   Phân li 
  • D. 
   Trội không hoàn toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trội không hoàn toàn có:

  • TLKG: 1 : 2 : 1
  • TLKK: 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

  ⇒ Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124540

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA