RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?

  I. Aa x aa;     II. Aa x Aa;     III. AA x aa;     IV. AA x Aa;     V. aa x aa.

  Câu trả lời đúng là: 

  • A. 
   I, III, V
  • B. 
   I, III
  • C. 
    II, III 
  • D. 
   I, V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lai phân tích là phép lai được dùng để kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội. Bằng cách đem cơ thể có kiểu hình trội lai với cơ thể mang kiểu hình lặn.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124537

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA