RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là:

  • A. 
   Chỉ có 1 kiểu hình
  • B. 
   Có 2 kiểu hình 
  • C. 
   Có 3 kiểu hình 
  • D. 
   Có 4 kiểu hình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là: chỉ có 1 kiểu hình

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8418

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA