RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây Fsẽ như thế nào? 

  • A. 
   100% hạt vàng
  • B. 
   1 hạt vàng : 3 hạt xanh
  • C. 
   3 hạt vàng : 1 hạt xanh 
  • D. 
   1 hạt vàng : 1 hạt xanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh.

  Qui ước:

  A: hạt vàng      a: hạt xanh

  → AA: hạt vàng vì hạt vàng thuần chủng

       aa: hạt xanh

  Pt/c: AA x aa

  F1: 100% hạt vàng

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124538

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA