RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Menđen đã tiến hành việc lai phân tích bằng cách 

  • A. 
   lai giữa hai cơ thể có kiểu hình trội với nhau
  • B. 
   lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau bởi một cặp tính trạng tương phản
  • C. 
   lai giữa cơ thể đồng hợp với cá thể mang kiểu hình lặn 
  • D. 
   lai giữa cơ thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với cơ thể mang kiểu hình lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lai phân tích là phép lai được sử dụng để xác định kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội.

  ⇒ Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124536

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA