RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép lai tạo ra F2 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao: 1 thân thấp:

  • A. 
   F1: Aa x  Aa
  • B. 
   F1: Aa x  AA
  • C. 
   F1: AA x Aa 
  • D. 
   F1:  Aa x aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép lai tạo ra F2 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao: 1 thân thấp: Aa x aa

  Aa x aa → 50% Aa : 50% aa

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8426

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA