RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?

  • A. 
   Cho Al vào dung dịch HCl.
  • B. 
   Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
  • C. 
   Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
  • D. 
   Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kết tủa xanh thu được là Cu(OH)2 tạo thành nhờ phản ứng:

  2NaOH + CuSO4  → Na2SO4 + Cu(OH)2 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8098

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA