ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra:

  • A. 
   4,6 gam.
  • B. 
   8 gam.
  • C. 
   8,8 gam
  • D. 
   10 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng Na2CO3 là:

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\)

  \( \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}}\)

  \( = \frac{{10,6.200}}{{100}} = 21,2(gam)\)

  Số mol Na2CO3 là:

  \({n_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{m}{M} = \frac{{21,2}}{{106}} = 0,2(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

  0,2 →                                      0,2

  Khối lượng khí sinh ra là:

  mCO2 = nCO2.M = 0,2.44 = 8,8 gam         

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA