RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

  • A. 
   19,6 gam
  • B. 
   9,8 gam
  • C. 
   4,9 gam.
  • D. 
   17,4 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số gam KOH trong dung dịch là:

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\% \)

  \( \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{5,6 \times 200}}{{100}} = 11,2g\)

   

  Số mol KOH là:

  \({n_{KOH}} = \frac{m}{M} = \frac{{11,2}}{{56}} = 0,2(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  2KOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2KCl

  0,2→      0,1 (mol)

  Khối lượng kết tủa Cu(OH)2 thu được là:

  mCu(OH)2 = nCu(OH)2.M = 0,1.98 = 9,8

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8092

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA