RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch tác dụng được với các dung dịch : Fe(NO3)2, CuCl2 là:

  • A. 
   Dung dịch NaOH
  • B. 
   Dung dịch HCl
  • C. 
   Dung dịch AgNO3
  • D. 
   Dung dịch BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hóa học:

  Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

  CuCl2 + NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7978

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA