YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình phản ứng:

  Na2CO3+  2HCl   →    2NaCl  + X  +H2O

  X là:

  • A. 
   CO
  • B. 
   CO2
  • C. 
   H2
  • D. 
   Cl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Na2CO3+  2HCl   →    2NaCl  + CO2  +H2O

  X là khí CO2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7976

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA