RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat  AgNO3. Ta dùng kim loại:

  • A. 
   Mg.
  • B. 
   Cu.
  • C. 
   Fe.
  • D. 
   Au.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

  Ag kết tủa, lọc ra thì thu được dung dịch chứa Cu(NO3)2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7981

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA