OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1 giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

  • A. 
   7 giờ 30 phút  
  • B. 
   7 giờ 50 phút 
  • C. 
   6 giờ 50 phút    
  • D. 
   6 giờ 15 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời gian người đó làm 5 sản phẩm là:

  1 giờ 30 phút × 5 = 5 giờ 150 phút

  5 giờ 150 phút = 7 giờ 30 phút

  (Vì 150 phút = 2 giờ 30 phút)

  Đáp số: 7 giờ 30 phút.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265035

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON