OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số nào dưới đây bằng với số 69,080?

  • A. 
   69,08 
  • B. 
   69,0800 
  • C. 
   69,08000 
  • D. 
   Cả ba đáp án trên đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số 69,080 có thể thêm hoặc bớt vào tận cùng bên phải phần thập phân các chữ số 0 thì vẫn được một số thập phân bằng nó.

  Ta có: 69,080 = 69,08 = 69,0800 = 69,08000 = ...

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265018

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON