OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số 128,09 nhân với số nào để được 1,8209?

  • A. 
   0,1
  • B. 
   0,01 
  • C. 
   10 
  • D. 
   100 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta thấy 1,8209 là số thập phân có dấu phẩy dịch chuyển sang trái hai chữ số so với số thập phân 182,09 nên để được số 1,8209 thì số 182,09 phải nhân với 0,01.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265053

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON