OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bác Na nuôi 45 con gà. Trung bình mỗi ngày một con gà ăn hết 236 g thóc. Hỏi cần bao nhiêu ki-lô-gam thóc để nuôi số gà đó trong 30 ngày?

  • A. 
   10,62 kg 
  • B. 
   31,86 kg 
  • C. 
   106,2 kg 
  • D. 
   318,6 kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số thóc để nuôi số gà đó trong 1 ngày là:

  236 x 45 = 10620 (g)

  Số thóc để nuôi số gà đó trong 30 ngày là:

  10620 x 30 = 318600 (g)

  318600 g = 318,6 kg

  Đáp số: 318,6kg

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265057

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON