OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một can nhựa chứa 100 lít dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 12,5kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  • A. 
   67,5kg 
  • B. 
   80kg 
  • C. 
   92,5kg 
  • D. 
   133kg 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  100 lít dầu hỏa nặng số ki-lô-gam là:

  0,8 × 100 = 80 (kg)

  Can dầu hỏa đó nặng số ki-lô-gam là:

  80 + 12,5 = 92,5 (kg)

  Đáp số: 92,5kg.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265073

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON