OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có 8 mảnh vải như nhau dài tất cả 95m. Hỏi 5 mảnh vải như thế dài tất cả bao nhiêu mét?

  • A. 
   11,875m   
  • B. 
   16,875m 
  • C. 
   35,625m 
  • D. 
   59,375m 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1 mảnh vải dài số mét là:

  95 : 8 = 11,875 (m)

  5 mảnh vải như thế dài số mét là:

  11,875 x 5 = 59,375 (m)

  Đáp số: 59,375m.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265100

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON