OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

  • A. 
   3,505      
  • B. 
   3,050 
  • C. 
   3,005    
  • D. 
   3,055 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  So sánh các số ta có:

  3,005 < 3,050 < 3,055 < 3,505.

  Vậy số bé nhất trong các số đó là 3,005.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265033

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON