OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm một số thập phân biết rằng khi chia số đó cho 3,25 rồi cộng với 24,56 thì được kết quả một số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số.

  • A. 
   401,57 
  • B. 
   238,68 
  • C. 
   2747,25 
  • D. 
   241,93 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số là 99.

  Giả xử x là số thập phân cần tìm. Theo đề bài ta có x : 3,25 + 24,56 = 99.

  x : 3,35 + 24,56 = 99

  x : 3,35 = 99 - 24,56

  x : 3,35 = 74,44

  x = 74,44 x 3,25

  x = 241,93

  Vậy số thập phân cần tìm là 241,93.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 265079

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON