RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các dãy oxit dưới đây, dãy nào thỏa mãn điều kiện tất cả các oxit đều phản ứng với axit clohiđric? 

  • A. 
   CuO, Fe2O3, CO2
  • B. 
   CuO, P2O5, Fe2O3
  • C. 
   CuO, SO2, BaO
  • D. 
   CuO, BaO, Fe2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CO2, SO2, P2O5 không tác dụng với HCl nên loại A, B, C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7377

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA