RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Có 1 ống nghiệm chứa nước và dung dịch phenolphtalein, cho oxit nào vào ống nghiệm trên  thì làm cho phenolphtalein chuyển sang màu hồng ?

  • A. 
   CaO 
  • B. 
   CO2  
  • C. 
   CO
  • D. 
   NO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dung dịch phenolphtalein là chất chỉ thị màu giống như quỳ tím nhưng

  + Trong môi trường bazơ hóa hồng

  + Trong môi trường axit và trung tính thì không màu

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7375

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA