RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:

  • A. 
   P2O3
  • B. 
   P2O5
  • C. 
   PO2
  • D. 
   P2O4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt công thức oxit của phopho là PxOy

  Ta có: Phân tử khối của oxit là 142 đvC nên:

  30x + 16y = 142 (1)

  Thành phần phần trăm của Phopho là 43,66 % ta có:

  \({\frac{{30x}}{{30x + 16y}}.100 = 43,66}\)

  ⇒ 1690,2x -698,56y = 0   (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {30x + 16y = 142}\\
  {1690,2x - 698,56y = 0}
  \end{array}} \right.\)

  \( \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {x = 2}\\
  {y = 5}
  \end{array}} \right.\)

  Vậy oxit đó là P2O5

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7380

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA