RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Những dãy chất nào sau đây đều là oxit axit? 

  • A. 
   CO2, SO3, Na2O,NO2
  • B. 
   CO2, SO2, H2O, P2O5
  • C. 
   SO2, P2O5, CO2, N2O5
  • D. 
   H2O, CaO, FeO, CuO 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Oxit axit có cấu tạo từ phi kim + oxi nên loại A, B, D vì CaO là oxit axit; H2O không phải là oxit

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7376

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA